Chi tiết bài viết

  • Node js là gì? Tại sao nodejs lại phổ biến đến vậy?
shape
shape
shape
shape
shape
image

Node js là gì, làm sao để có thể học nodejs

1. Nodejs là gì

Node.js là một nền tảng phát triển ứng dụng được xây dựng dựa trên JavaScript runtime của Chrome (V8 Engine). Nó cho phép bạn xây dựng các ứng dụng mạng và máy chủ phía máy chủ hiệu quả với mã JavaScript. Trong khi JavaScript thường được sử dụng để thực thi trên trình duyệt, Node.js mở rộng khả năng của nó để thực thi JavaScript trên máy chủ.

Với Node.js, bạn có thể xây dựng các ứng dụng mạng đơn luồng và đa luồng. Nền tảng này có hiệu năng cao và khả năng xử lý đồng thời tốt, cho phép bạn xây dựng các ứng dụng thời gian thực và mở rộng mà không gặp vấn đề về hiệu suất. Ngoài ra, Node.js cũng hỗ trợ cộng tác trong phát triển ứng dụng thông qua hệ sinh thái mô-đun npm, với hàng ngàn các gói mã nguồn mở có sẵn để tái sử dụng.

Dưới đây là một ví dụ về một ứng dụng Node.js đơn giản để hiểu cơ bản về cách nó hoạt động:

```javascript
// Đây là một ví dụ đơn giản về một máy chủ web sử dụng Node.js và framework Express.

// Import Express framework
const express = require('express');

// Khởi tạo một ứng dụng Express
const app = express();

// Định nghĩa các route
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Chào mừng đến với ứng dụng Node.js!');
});

app.get('/about', (req, res) => {
  res.send('Đây là trang giới thiệu về ứng dụng.');
});

// Lắng nghe các yêu cầu tới cổng 3000
app.listen(3000, () => {
  console.log('Máy chủ đang lắng nghe tại cổng 3000...');
});
```

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng framework Express để xây dựng một ứng dụng máy chủ đơn giản. Đầu tiên, chúng ta import Express và khởi tạo một ứng dụng Express. Sau đó, chúng ta định nghĩa hai route: một route cho trang chủ ("/") và một route cho trang giới thiệu ("/about"). Mỗi route đơn giản trả về một chuỗi văn bản dựa trên yêu cầu từ trình duyệt.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng phương thức `app.listen()` để lắng nghe các yêu cầu tới cổng 3000 trên máy chủ. Khi chạy ứng dụng, bạn có thể truy cập vào trình duyệt và truy cập vào địa chỉ "http://localhost:3000" để xem nội dung trang chủ và "http://localhost:3000/about" để xem trang giới thiệu.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản để giới thiệu cách Node.js hoạt động. Node.js cung cấp nhiều tính năng và khả năng mạnh mẽ khác nhau, cho phép bạn xây dựng ứng dụng web phức tạp, ứng dụng thời gian thực và nhiều hơn nữa.

2. Hướng dẫn tải và cài đặt nodejs

Để cài đặt Node.js, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải xuống gói cài đặt
Truy cập trang chủ Node.js tại https://nodejs.org và tải xuống phiên bản Node.js phù hợp với hệ điều hành của bạn. Node.js cung cấp phiên bản cho Windows, macOS và Linux.

Bước 2: Chạy gói cài đặt
- Trên Windows: Sau khi tải xuống gói cài đặt Node.js cho Windows (định dạng .msi), chạy tệp .msi và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Chọn đường dẫn cài đặt và nhấp vào nút "Next" để tiếp tục. Cuối cùng, nhấp vào nút "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt.
- Trên macOS: Sau khi tải xuống gói cài đặt Node.js cho macOS (định dạng .pkg), mở tệp .pkg và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nhấp vào nút "Continue" để tiếp tục và sau đó nhấp vào nút "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt.
- Trên Linux: Với hệ điều hành Linux, bạn có thể cài đặt Node.js thông qua quản lý gói của hệ điều hành hoặc sử dụng trình quản lý phiên bản như nvm (Node Version Manager). Quá trình cài đặt cụ thể có thể khác nhau tuỳ thuộc vào bản phân phối Linux bạn đang sử dụng.

Bước 3: Kiểm tra cài đặt
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt thành công bằng cách mở cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt hoặc Terminal) và chạy các lệnh sau:

```
node --version
```

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản của Node.js, chẳng hạn như "v14.17.0".

```
npm --version
```

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản của npm (Node Package Manager), chẳng hạn như "6.14.13". npm là một công cụ quản lý gói mạnh mẽ đi kèm với Node.js và được sử dụng để cài đặt các gói phụ thuộc và quản lý dự án Node.js của bạn.

Nếu cả hai lệnh trên đều hiển thị phiên bản mà không có lỗi, có nghĩa là Node.js đã được cài đặt thành công trên máy tính của bạn.

Đó là hướng dẫn cơ bản để cài đặt Node.js trên các hệ điều hành phổ biến. Sau khi cài đặt, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Node.js của riêng bạn.

Bạn có thể liên hệ thiết kế website: 

Chat hỗ trợ
Chat ngay