Chi tiết bài viết

 • Lập trình java
shape
shape
shape
shape
shape
image

Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình Java, dưới đây là một hướng dẫn cơ bản giúp bạn khám phá và làm quen với ngôn ngữ này

Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình Java, dưới đây là một hướng dẫn cơ bản giúp bạn khám phá và làm quen với ngôn ngữ này:

 1. Cài đặt môi trường phát triển (IDE): Đầu tiên, hãy cài đặt một IDE (Integrated Development Environment) để viết, biên dịch và chạy mã Java. Một số IDE phổ biến cho Java bao gồm Eclipse, IntelliJ IDEA và NetBeans. Tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình IDE trên máy tính của bạn.

 2. Hiểu cú pháp cơ bản: Tìm hiểu về cú pháp cơ bản của Java bao gồm khai báo biến, kiểu dữ liệu, câu lệnh điều khiển (if, switch, vòng lặp), hàm, và các khái niệm cơ bản khác. Hãy thử viết và biên dịch các chương trình đơn giản như "Hello World" để làm quen với cú pháp.

 3. Học về lớp và đối tượng: Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, vì vậy hiểu về lớp, đối tượng, phương thức và thuộc tính là rất quan trọng. Tìm hiểu cách khai báo lớp, tạo đối tượng từ lớp, và làm việc với các phương thức và thuộc tính của đối tượng.

 4. Xử lý ngoại lệ (Exception handling): Hãy tìm hiểu cách xử lý các ngoại lệ (exceptions) trong Java bằng cách sử dụng các khối try-catch. Hiểu cách sử dụng các câu lệnh throw và throws để ném và xử lý ngoại lệ trong chương trình của bạn.

 5. Học về mảng và collection: Mảng và collection là các cấu trúc dữ liệu quan trọng trong Java. Tìm hiểu cách khai báo và sử dụng mảng, cũng như làm việc với các collection như ArrayList và HashMap.

 6. Đọc và viết tập tin: Học cách đọc và viết dữ liệu từ và vào các tập tin trong Java. Sử dụng các lớp như FileReader, FileWriter và các lớp liên quan để làm việc với tệp tin.

 7. Thực hành và xây dựng dự án nhỏ: Thực hành viết mã Java thông qua các bài tập và ví dụ. Hãy thử xây dựng những dự án nhỏ để áp dụng kiến thức đã học và rèn kỹ năng lập trình.

 8. Học từ các tài liệu

1. Dưới đây là một số tài liệu học Java phổ biến mà bạn có thể sử dụng để nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java

 1. "Java: The Complete Reference" (Java: Toàn bộ tài liệu tham khảo) của Herbert Schildt: Đây là một cuốn sách rất phổ biến và chi tiết về Java, bao gồm cả cú pháp, kiến thức cơ bản và nâng cao, quản lý bộ nhớ, xử lý ngoại lệ, luồng và đa luồng, các giao diện, lambda expressions và nhiều hơn nữa.

 2. "Head First Java" của Kathy Sierra và Bert Bates: Cuốn sách này cung cấp một cách tiếp cận học tập thú vị và dễ hiểu về Java. Nó giải thích các khái niệm Java cơ bản và sử dụng nhiều hình ảnh, đồ họa và bài tập thực hành để giúp bạn nắm bắt kiến thức một cách trực quan.

 3. "Effective Java" của Joshua Bloch: Cuốn sách này tập trung vào các phong cách lập trình và quy tắc tốt nhất khi sử dụng Java. Nó cung cấp những lời khuyên và kỹ thuật tiên tiến để viết mã Java hiệu quả và chất lượng cao.

 4. Oracle Java Documentation (Tài liệu Java của Oracle): Trang web chính thức của Oracle cung cấp tài liệu Java chính thức, bao gồm hướng dẫn, ví dụ và tài liệu tham khảo. Bạn có thể tìm hiểu về các thành phần ngôn ngữ, thư viện Java, công cụ phát triển và nhiều hơn nữa.

 5. Java Tutorials (Hướng dẫn Java) trên trang web của Oracle: Trang web của Oracle cũng cung cấp các hướng dẫn Java chi tiết và cung cấp ví dụ về các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm cả lập trình đa luồng, kết nối cơ sở dữ liệu, giao diện đồ họa và phát triển ứng dụng web.

 6. Java Codecademy: Codecademy cung cấp một khóa học trực tuyến miễn phí về Java, từ cú pháp cơ bản đến các khái niệm nâng cao như lập trình đa luồng và JDBC. Khóa học này đi kèm với các bài tập thực hành để giúp bạn áp dụng kiến thức đã học.

Ngoài ra, còn rất nhiều tài liệu học Java khác như video hướng dẫn trên YouTube, các blog và diễn đàn chuyên về Java. Tùy thuộc vào cách học của bạn, bạn có thể chọn các nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kỹ năng lập trình Java của mình.

Học lập trình java truy cập: zalo

Chat hỗ trợ
Chat ngay