Chi tiết bài viết

  • Networking (Mạng) là gì?
shape
shape
shape
shape
shape
image

Networking (Mạng) là khái niệm về việc kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị điện tử, máy tính và hệ thống trong một mạng lưới.

Networking (Mạng) là khái niệm về việc kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị điện tử, máy tính và hệ thống trong một mạng lưới. Nó liên quan đến việc truyền tải dữ liệu, chia sẻ tài nguyên và tạo kết nối giữa các thiết bị và người dùng.

Mạng cho phép các thiết bị và hệ thống giao tiếp với nhau để truyền tải thông tin và chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, ứng dụng, máy in, thiết bị lưu trữ, và nhiều hơn nữa. Nó giúp tạo ra một môi trường kết nối, tương tác và truy cập thông tin hiệu quả.

Các khái niệm quan trọng trong mạng bao gồm:

1. Protocols (Giao thức): Giao thức là một tập hợp các quy tắc và quy định để điều chỉnh quá trình truyền tải dữ liệu và giao tiếp giữa các thiết bị trong mạng. Ví dụ về giao thức phổ biến là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) được sử dụng trong Internet.

2. IP Address (Địa chỉ IP): Địa chỉ IP là một địa chỉ số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị trong mạng để xác định và định vị nó. IP Address cho phép các thiết bị liên lạc và tìm thấy nhau trong mạng.

3. Routers (Bộ định tuyến): Routers là thiết bị mạng đóng vai trò chuyển tiếp gói tin giữa các mạng khác nhau. Chúng quyết định các con đường tốt nhất để truyền tải gói tin từ nguồn đến đích.

4. Switches (Bộ chuyển mạch): Switches là thiết bị mạng sử dụng địa chỉ MAC (Media Access Control) để kết nối và chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng cục bộ.

5. Firewalls (Bức tường lửa): Firewalls là một thành phần bảo mật trong mạng, giúp kiểm soát và lọc lưu lượng truy cập vào và ra khỏi mạng để bảo vệ chống lại các mối đe dọa và tấn công từ bên ngoài.

Networking có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý hệ thống mạng, bao gồm mạng LAN (Local Area Network), mạng WLAN (Wireless Local Area Network), mạng WAN (Wide Area Network), và Internet. Nó hỗ trợ việc truyền tải dữ liệu, chia sẻ tài nguyên, tạo kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị và người dùng trong môi trường mạng.

Chat hỗ trợ
Chat ngay