Chi tiết bài viết

  • Hướng dẫn cài đặt NodeJS
shape
shape
shape
shape
shape
image

Làm sao cài đặt nodejs trên máy, hướng dẫn cài đặt nodejs

Tất nhiên! Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Node.js trên máy tính của bạn.

Bước 1: Tải xuống Node.js
- Truy cập trang chủ Node.js tại https://nodejs.org.
- Trang web sẽ tự động xác định phiên bản Node.js phù hợp cho hệ điều hành của bạn. Nếu không, bạn có thể chọn phiên bản phù hợp từ danh sách.
- Nhấp vào nút "Tải xuống" (Download) để tải xuống bản cài đặt Node.js.

Bước 2: Cài đặt Node.js
- Sau khi tải xuống, chạy tệp cài đặt đã tải về.
- Trình cài đặt sẽ hiển thị các tùy chọn cài đặt. Hãy đảm bảo chọn "npm package manager" trong quá trình cài đặt để cài đặt npm (Node Package Manager) cùng với Node.js.
- Tiếp tục quá trình cài đặt bằng cách nhấp vào các nút "Next" và tuân theo các hướng dẫn trên màn hình.
- Khi quá trình cài đặt hoàn tất, Node.js và npm sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn.

Bước 3: Kiểm tra cài đặt
- Để kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt đúng, mở cửa sổ Terminal hoặc Command Prompt.
- Gõ lệnh sau để kiểm tra phiên bản Node.js:
```
node --version
```
- Gõ lệnh sau để kiểm tra phiên bản npm:
```
npm --version
```
- Nếu cả hai lệnh trên trả về phiên bản mà không có bất kỳ lỗi nào, tức là Node.js đã được cài đặt thành công.

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Node.js trên máy tính của mình và đã sẵn sàng để phát triển ứng dụng Node.js.

Bạn có thể liên hệ thiết kế website: 

Chat hỗ trợ
Chat ngay