Chi tiết bài viết

 • Hướng dẫn cài đặt JDK và build Spring Boot từ đầu.
shape
shape
shape
shape
shape
image

Làm sao build spring boot từ A->Z sau đây mọi người sẽ được hướng dẫn cài đặt spring boot

Bước 1: Cài đặt JDK

 1. Truy cập trang web của Oracle hoặc OpenJDK để tải JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn.

 2. Chọn phiên bản JDK phù hợp và tải xuống file cài đặt.

 3. Chạy tệp cài đặt và tuân thủ các bước hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt JDK trên máy tính của bạn.

 4. Sau khi cài đặt xong, bạn cần đặt biến môi trường JAVA_HOME để trỏ đến thư mục cài đặt JDK và thêm JDK vào biến PATH. Điều này cho phép hệ thống truy cập vào JDK từ bất kỳ đâu trong dòng lệnh. Quy trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Dưới đây là hướng dẫn cho Windows:

  • Nhấp chuột phải vào biểu tượng "Computer" hoặc "This PC" trên màn hình và chọn "Properties".
  • Chọn "Advanced system settings" (hoặc "Advanced" rồi "Environment Variables" tùy vào phiên bản Windows).
  • Trong cửa sổ "System Properties", chọn tab "Advanced" và nhấp vào nút "Environment Variables".
  • Trong phần "System variables", nhấp vào nút "New" để thêm biến mới.
  • Đặt tên biến là "JAVA_HOME" và trỏ đến thư mục cài đặt JDK, ví dụ: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231".
  • Chọn biến "Path" và nhấp vào nút "Edit".
  • Thêm "%JAVA_HOME%\bin" vào cuối giá trị biến "Path".
  • Nhấp "OK" để lưu các thay đổi.

Bước 2: Xây dựng dự án Spring Boot

 1. Mở trình duyệt và truy cập https://start.spring.io/.

 2. Cấu hình dự án Spring Boot theo ý muốn của bạn bằng cách điền các thông tin như Group, Artifact, và các dependencies cần thiết.

 3. Sau khi bạn hoàn thành cấu hình, nhấp vào nút "Generate" để tải xuống một file zip chứa dự án Spring Boot khởi đầu.

 4. Giải nén file zip vào thư mục dự án của bạn.

 5. Mở trình Terminal hoặc Command Prompt và di chuyển đến thư mục dự án.

 6. Chạy lệnh sau để biên dịch và xây dựng dự án: /mvnw clean install

 7. (Trên Windows, bạn có thể chạy lệnh mvnw clean install)

 8. Sau khi quá trình xây dựng thành công, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Spring Boot của mình bằng cách thêm mã và logic của riêng bạn.

 9. Đó là hướng dẫn cài đặt JDK và xây dựng một dự án Spring Boot.

   

Chat hỗ trợ
Chat ngay