Chi tiết bài viết

  • Java core là gì?
shape
shape
shape
shape
shape
image

Java Core (còn được gọi là Java Standard Edition hoặc Java SE) là một nền tảng phát triển ứng dụng Java căn bản

Java Core (còn được gọi là Java Standard Edition hoặc Java SE) là một nền tảng phát triển ứng dụng Java căn bản. Nó cung cấp các thư viện, công cụ và môi trường thực thi cần thiết để phát triển và chạy các ứng dụng Java độc lập trên các hệ thống máy tính.

Java Core bao gồm một tập hợp các thư viện và API (Application Programming Interface) cung cấp các lớp và giao diện để thao tác với các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Java như biến, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, lớp, giao diện, xử lý ngoại lệ, nhập/xuất, mảng, luồng (thread), và nhiều hơn nữa. Nó cũng cung cấp các công cụ như trình biên dịch (compiler), trình thông dịch (interpreter) và bộ máy ảo Java (Java Virtual Machine - JVM) để chạy các ứng dụng Java trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Java Core là một phần quan trọng của Java Development Kit (JDK) và cung cấp môi trường phát triển hoàn chỉnh để phát triển ứng dụng Java trên các máy tính cá nhân, máy chủ và thiết bị di động. Nền tảng này cho phép lập trình viên tạo ra các ứng dụng đa nền tảng, bảo mật và tin cậy, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển phần mềm, ứng dụng web, di động và nhiều hơn nữa.

Chat hỗ trợ
Chat ngay